Monday, October 1, 2012

ศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับทรงผม

ศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับทรงผม


ศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับทรงผม ครับ

More Hair Vocabulary

Wednesday, September 19, 2012

แนะนำ หนังสือเตียมสอบ Toeic

แนะนำ หนังสือเตียมสอบ Toeic


ศัทพ์ TOEIC
ศัพท์ TOEIC

ศัพท์ TOEICปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผู้เข้าสอบสามารถทำข้อสอบได้ ก็คือการรู้คำศัพท์ที่ออกสอบนั่นเอง จากปัจจัยดังกล่าว จึงเป็นที่มาของหนังสือ ศัพท์ TOEIC ซึ่งได้รวบรวมคำศัพท์ที่มักออกในข้อสอบ TOEIC ตามสถิติของการสอบในแต่ละครั้ง โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ และนำไปใช้ มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบ TOEIC เพราะเป็นการท่องคำศัพท์อย่างถูกทาง นอกจากจะได้รู้คำศัพท์ที่ออกสอบแล้ว ยังสามารถนำคำศัพท์เหล่านี้ ไปใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้อีกด้วย...

TOEIC Vocabulary
• Job • Business • Restaurant • Traval
• Events and News • Entertainment • Health
• Education • Politics and Laws • Science

รายละเอียดตลุยโจทย์ ข้อสอบ TOEIC
ตลุยโจทย์ ข้อสอบ TOEIC


ตลุยโจทย์ข้อสอบ TOEIC


เผยเคล็ดลับการทำข้อสอบ TOEIC และเทคนิคการตัด choice และเป็นการเตรียมความพร้อม ก่อนสอบวัดระดับได้เป็นอย่างดี สอนละเอียดอธิบายชัดเจน เนื้อหาจุใจ โดย นิธิวุฒิ จันทร์ไทย

การสอบวัดระดับการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า TOEIC (Test of English for International Communication) ใช้เป็นมาตรฐาน ในการชี้วัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อให้ได้ทราบถึงระดับการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สอบว่าอยู่ในระดับใด และจำเป็นต้องพัฒนาหรือปรับปรุงในด้านใดต่อไปดังนั้นทางสำนักพิมพ์จึงได้จัดทำหนังสือพรอมดีวีีดี ชุด ตะลุยโจทย์ข้อสอบ TOEIC ขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านมีความเข้าใจในระบบของการทำข้อสอบ TOEIC รวมทั้งสามารถนำเทคนิค และวิธีการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ไปใช้ในการทำข้อสอบเพื่อให้ได้คะแนนตามเกณฑ์ที่คาดหวัง นอกจากนี้ผลคะแนนที่ได้ยังสามารถนำไปใช้สมัครงานในบริษัทระหว่างประเทศหรือบริษัทต่างชาติได้อีกด้วย
รายละเอียดติว Grammar เตรียมสอบ Toeic
ติว Grammar เตรียมสอบ TOEIC


ติว Grammar เตรียมสอบ TOEIC


เครื่องมือที่จะช่วยคุณเตรียความพร้อม ก่อนสอบวัดระดับการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หรือ TOEIC (Test of English for International Communication) สอนละเอียดอธิบายชัดเจน เนื้อหาจุใจ! โดย นิธิวุฒิ จันทร์ไทย
การสอบวัดระดับการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า TOEIC (Test of English for International Communication) ใช้เป็นมาตรฐานในการชี้วัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อให้ได้ทราบถึงระดับการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สอบว่าอยู่ในระดับใด และจำเป็นต้องพัฒนาหรือปรับปรุงในด้านใดต่อไป ดังนั้นทางสำนักพิมพจึงไดจัดทำหนังสือพร้อมดีวีดีชุด ติว Grammar เตรียมสอบ TOEIC ขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านมีความเข้าใจในระบบของการทำข้อสอบ TOEIC รวมทั้งสามารถนำเทคนิคและวิธีการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ไปใช้ในการทำข้อสอบ เพื่อให้ได้คะแนนตามเกณฑ์ที่คาดหวังนอกจากนี้ผลคะแนนที่ได้ยังสามารถนำไปใช้สมัครงานในบริษัทระหว่างประเทศหรือบริษัทต่างชาติได้อีกด้วย


รายละเอียด

Sunday, August 26, 2012

English Prepositions List

English Prepositions List


สวัสดีครับ วันนี้มี website เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ (ฟรี) มาฝาก ครับ มี PDF ให้ download ด้วยครับ ตามหัวข้อที่ผมตั้ง English Preposition List  เป็น PDF ที่เขาแจกฟรี ให้ Download ตาม English Prepositions List PDF Downloadเลยครับ ส่วนรูปภาพด้านล่าง เป็นตัวอย่างจาก PDF ครับ  ทำให้เห็นภาพชัดขึ้นเลย น่าสนใจดีครับ

ใน PDF จะประกอบด้วย 150 prepositions including
  •  370 sample sentences
  •  200 quiz questions
  •  with answers
  •  illustrated

Some prepositions of place


some prepositions of time

Thursday, August 23, 2012

The English Language In 24 Accents

The English Language In 24 Accents

 
      เขาเลียนแบบสำเนียงต่างชาติ รวมทั้ง ประเทศอังกฤษ (ของเขาเอง) เขาบอกให้ฟังขำ ๆ นะครับ ไม่ต้องซีเรียส ต้องชื่นชมในความสามารถครับ เลียนแบบได้เหมือนทีเดียว

 

Monday, April 4, 2011

ALISON ฟรีเว็บไซต์เรียนภาษาอังกฤษ

แนะนะเว็บไซต์เรียนภาษาอังกฤษฟรี

สวัสดีครับวันนี้มีเว็บไซต์เรียนภาษาอังกฤษฟรีมาแนะนำอีกแล้วครับ ข้างล่างก็เป็นคำกล่าวของเขาน่ะครับ ว่าเขาเป็นใคร และระบบมันทำงานยังไง อย่าพึ่งไปเชื่อคำกล่าวครับ ลองเข้าไปสมัครดูครับ แล้วจะรู้ว่าของเขาดีจริง และฟรีด้วยครับ
น่าสนใจครับ ผมลองเรียนได้ 2 บทเรียนแล้ว รู้สึกชอบ เพราะเป็นลักษณะ Interactive คือ ถาม ตอบ ไม่ใช่ให้เราอ่านอย่างเดียว ก็จะมีบทสนทนา แล้วให้เราตอบคำถาม ลองศึกษาดูครับ วันละบททดสอบ คุณก็จะได้ความรู้ภาษาอังกฤษอย่างน้อยก็เพิ่มวันล่ะ 1% ครับ และเท่าที่ดูคร่าว ๆ จะมี Certificate ให้ด้วยนะครับ ลองสมัครเรียนได้ตาม Link นี้เลยครับ

About ALISON

ALISON* is the world's leading free online learning resource for basic and essential workplace skills. ALISON provides high-quality, engaging, interactive multimedia courseware for certification and standards-based learning. All courses on ALISON are accessible for free to individual learners.

The mission of ALISON is to enable anyone, anywhere, to educate themselves for free via interactive, self-paced multimedia. It is our belief that through ALISON, the cost of access to high-quality education can be removed.

Through the ALISON learning platform we can assist people around the world in educating themselves, thereby creating a more equitable and sustainable global society.

We believe that all certifiable or standards-based learning for every subject can be made available for free online. We also believe that Article 26 of the United Nations Universal Declaration of Human Rights which states "Everyone has the right to education. Education shall be free..." (read in full) will, through ALISON, become a reality.
* ALISON stands for "Advance Learning Interactive Systems Online".

เกี่ยวกับ Alison

Alison ให้บริการที่มีคุณภาพสูง, การโต้ตอบและได้รับการรับรองและยึดตามมาตรฐานการเรียนฟรีให้ผู้เรียนแต่ละคน Alison สามารถนำเสนอการเรียนรู้ฟรีเนื่องจาก :

1 โฆษณาที่แสดงผ่านเว็บไซต์ เมื่อคลิกที่ผู้เรียนในการโฆษณา, Alison แสวงหารายได้ รายได้ที่ใช้ร่วมกันแล้วกับผู้เผยแพร่เนื้อหาและใช้ในการลงทุนในใหม่'อิสระในการเรียน'ข้อเสนอของ คลิกที่นี่เพื่อทบทวนนโยบายการโฆษณาของเรา

2 ค่าที่กำหนดจะมีค่าบริการสำหรับการใช้งานของ Alison ผู้จัดการฝ่ายบริการที่ช่วยให้การสร้างและการตรวจสอบของกลุ่มผู้เรียน

3 มากของการเรียนรู้ใช้ได้ของเราได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานพันธมิตรที่ต้องการเห็นการเรียนรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมีอิสระ เนื้อหาอื่น ๆ ที่มีให้โดยเจ้าของและผู้พัฒนาของการเรียนรู้เนื้อหาที่ให้มันไม่มีค่าใช้จ่ายและกำลังมองหาไม่มีผลตอบแทนทางการเงิน ผู้เผยแพร่โฆษณาอื่น ๆ จะได้รับแบ่งในรายได้ที่เราสร้างผ่านการแสดงเนื้อหาของพวกเขา

พัฒนาการในการเรียนการศึกษาและเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตให้บริการฟรี Alison การเรียนรู้ที่เป็นไปได้ บริการดังกล่าวเป็นพลังใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากสำหรับการเปลี่ยนแปลงในการศึกษาระดับโลก


How It Works

ALISON provides high-quality, interactive, certified and standards-based learning free to the individual learner. ALISON can offer free learning because:

1. Advertising is displayed throughout the website. When a learner clicks on an advertisement, ALISON earns revenue. That revenue is then shared with content publishers and used to invest in new 'free to the learner' offerings. Click here to review our advertising policy.

2. Nominal fees are charged for the use of ALISON Manager, the service which allows for the creation and monitoring of learner groups.

3. Much of our available learning is sponsored by partner organisations who wish to see learning on a particular subject freely available. Other content is provided by owners and developers of learning content who provide it at no charge and are seeking no monetary return. Others publishers earn a split on the revenue we generate through the display of their content.

Recent developments in learning, education, and internet technology make the ALISON free-learning service possible. Such a service is a very powerful new force for change in global education.

ระบบทำงานยังไง

Alison * คือชั้นนำของโลกฟรีทรัพยากรการเรียนรู้แบบออนไลน์สำหรับขั้นพื้นฐานและทักษะที่สำคัญสถานที่ทำงาน Alison ให้คุณภาพสูงและมีส่วนร่วม, บทเรียนมัลติมีเดียเชิงโต้ตอบสำหรับการออกใบรับรองและยึดตามมาตรฐานการเรียนรู้ ทุกหลักสูตรใน ​​Alison สามารถเข้าถึงได้ฟรีเพื่อผู้เรียนแต่ละคน

พันธกิจของ Alison คือการเปิดใช้งานทุกคนจากทุก, ให้ความรู้กับตัวเองได้ฟรีผ่านทางแบบโต้ตอบมัลติมีเดียด้วยตนเอง, มันเป็นความเชื่อของเราที่ผ่าน Alison, ค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสูงสามารถลบออกได้

ผ่านเวทีการเรียนรู้ Alison เราจะสามารถช่วยผู้คนทั่วโลกรู้ในตัวเองซึ่งจะช่วยสร้างสังคมโลกมากขึ้นอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน

เราเชื่อว่าการเรียนรู้หรือพิสูจน์ให้เห็นได้ตามมาตรฐานสำหรับนักเรียนทุกคนสามารถทำใช้ได้ฟรีออนไลน์ เรายังเชื่อว่ามาตรา 26 ของสหประชาชาติปฏิญญาสากลของสิทธิมนุษยชนที่ระบุ"ทุกคนมีสิทธิในการศึกษา. การศึกษาจะได้ฟรี ... " (อ่านฉบับเต็ม) จะผ่าน Alison, กลายเป็นความจริง
* Alison ย่อมาจาก"Advance การเรียนรู้ Interactive ระบบออนไลน์"

Friday, March 25, 2011

ข้อสอบ New Toeic Listening

สวัสดีครับ

พอดีผม Search หาข้อมูลการฝึกฟังบทสนทนาภาษาอังกฤษใน Youtube ก็เลยเจอข้อสอบเกี่ยวกับทักษะการฟังภาษาอังกฤษของ Toeic ก็เลยเอามาให้ลองทดสอบดูครับ
หรือจะ download ไปฝึกฟังเองที่บ้านก็ได้นะครับตาม Link นี้เลย ผมรวบรวมไว้ให้ทั้ง 3 files

Sunday, March 13, 2011

ฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษ

สวัสดีครับ
วันนี้ผมจะมาแนะนำทักษะการฟังภาษาอังกฤษ เพื่อพิชิตคะแนนใน Part ของการฟังของ Toeic ซึ่ง ผมว่าช่วยได้มากเลย เพราะว่า ถ้าเราไม่ได้ผึกทักษะด้านการฟังเลย ฝึกแต่ทักษะด้านอื่น เราก็จะจับสำเนียงเขาไม่ออก ทำให้ฟังศัพท์ และประโยค ไม่ออก ก็เลยทำให้แปลไม่ได้ สุดท้าย ก็ทำข้อสอบไม่ได้ และผมอ่านจากเว็บไซต์เรียนภาษาอังกฤษของอาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่เป็นคนอเมริกัน ที่สอนเกี่ยวกับการฝึกพูดภาษาอังกฤษ เขาบอกว่า ก่อนที่จะฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ เขาแนะนำให้ฟังบทสนทนาภาษาอังกฤษก่อน เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยหาบทสนทนาภาษาอังกฤษอย่างง่าย ๆ (เขาบอกว่า บทสนทนาที่เราสามารถเข้าใจ หรือ ฟังศัพท์ออก 90% ขึ้นไป อย่าพึ่งไปฟังบทสนทนาที่ยาก ๆ ) ซึ่งตอนนี้ผมก็ำลังทำตามคำแนะนำของเขาอยู่ สรุปคือ มัน Work ครับ Work จริง ๆ ผมสามารถฟังภาษาอังกฤษเข้าใจได้มากขึ้นประมาณ 50-60% ฟังศัพท์ที่ไม่เคยรู้ความหมาย ไม่เคยพบเจอ แต่ฟังออกเสียงออก แล้วมาเปิด Dict เพื่อหาความหมายอีกทีหนึ่ง และอีกอย่างก็คือ ผมจะได้วิธีใช้ศัพท์ที่เขาใช้ เช่น ศัพท์นี้ใช้ในเหตุการณ์ไหน เป็นต้น ซึ่งนั่นแหล่ะจะพัฒนาไปสู่การสนทนา เพราะถ้าเรารู้ว่า ศัพท์นี้เขาใช้ในสถานการณ์นี้ เวลาเราพูด เราก็จะเข้าใช้ศัพท์นี้ในสถานการณ์นั้น ๆ ได้ ซึ่งเทคนิคที่เขาแนะนำก็คือ ภายใน 6 เดือน ไม่ต้องทำอะไรครับ แค่ฟัง ฟัง ฟัง และก็ฟัง ซ้ำ ๆ ครับ บทสนทนาเดิม ๆ นั่นแหล่ะครับ แน่นอน หลายคนต้องเบื่อแน่นอน อะไรจะให้มาฟังแต่เรื่องเดิม ๆ โชคดีที่ผมไม่เบื่อ แต่ถ้าใครเบื่อ เขาก็แนะนำให้หาบทสนทนาที่ในเรื่องที่คุณสนใจครับ จะได้ไม่เบื่อ แล้วคำถามคือ จะหาบทสนทนาภาษาอังกฤษฟรีจากไหนล่ะ จาก Web site ครับ หรือไปฟังใน Youtube ก็ได้ครับ ที่ผมชอบก็จะมี Pocoyo ครับ ตัวการ์ตูนน่ารัก ก็จะมีบทสนทนาภาษาอังกฤษง่าย ๆ และอีก Web site หนึ่งที่อยากแนะนำ คือ britishcouncil ครับ แต่เป็นของประเทศอังกฤษนะ เขามีบทสนทนาภาษาอังกฤษให้ Download มาฟังฟรี ได้เลยครับ มีบททดสอบด้วย แต่ผมไม่เคยทำ ผมแค่ Download มาฟัง ทุกวัน ทุกวัน ถ้ามีโอกาส ครับ ลองดูครับ ช่วยได้เยอะเลย Download ได้ตาม web site britishcouncil เอง หรือ จะ Download files ที่ผม Download และรวบรวมไว้แล้ว ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วนนะครับ เพราะ file ค่อนข้างใหญ่ Download Part 1 ได้ Link นี้เลยครับ ส่วนอีก Part ได้ที่ Link นี้ครับ
file จะใหญ่นิดหนึ่งนะครับ